Redovisa investerings- och utrustningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som blivit beviljad investerings- och utrustningsbidrag göra din redovisning.

 

Förutsättningar

Redovisning av föregående års bidrag ska vara oss till handa senast den 15 januari påföljande år eller enligt särskilt beslut. T.ex. har du blivit beviljad bidrag för år 2016 ska redovisningen vara inskickad senast den 15 januari 2017.

Bidrag som beviljats och betalats ut till utrustning och investering men som inte genomförts måste återbetalas.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Du får ett bekräftelsemail som säger ”Tack vi har mottagit din redovisning”. Kommunens handläggare för Kultur- och fritidsnämnden kommer därefter diarieföra och arkivera er redovisning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • namnet på er förening
  • vad investeringsbidrag blev beviljat att användas till
  • er redogörelse för hur ni använt investeringsbidraget
  • övrigt (exempelvis vad investeringsbidraget har resulterat i för er förening)
  • bifogad ekonomisk redovisning (obligatoriskt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa