Informationssamtal hos familjerätten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förälder ansöka om informationssamtal. Inför en tvist i domstol ska föräldrar delta i ett informationssamtal. Här hittar du mer information och kan boka tid för samtalet. 

Förutsättningar

Från 1 januari 2022 gäller lagen om informationssamtal. Lagen innebär att det är obligatoriskt för föräldrar att delta i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

 

Barnets båda föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till att ni som föräldrar inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, så kan ni meddela oss det i ett senare skede. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

 

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om; 

  • aktuell lagstiftning. 

  • hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till. 

  • hur barn kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. 

Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. 

 

Informationssamtalet tar en timme och hålls vid Enheten för familjerätt på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Du behöver ha en giltig legitimation med dig till samtalet. Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

När ni skickat in er ansökan kommer en handläggare att kontakta er för bokning av samtal. Ni kommer att erbjudas en tid för informationssamtal inom fyra veckor från och med det datum ansökan inkom till enhet för familjerätt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter till sökande förälder
  • Kontaktuppgifter till medförälder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa