Idrottsarrangemang - redovisning

LÄS MER

Här kan föreningar som beviljats bidrag för idrottsarrangemang göra sin redovisning.

 

Förutsättningar

 • För mindre idrottsarrangemang:
  Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande. Först därefter sker en utbetalning av beviljat bidrag.
   
 • För större idrottsarrangemang:
  Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande eller enligt särskilt beslut. Bidrag som beviljats och betalats ut till arrangemang som inte genomförts måste återbetalas.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens föreningsservice eller diarium tar emot din redovisning och arkiverar den.

Följande behövs för e-tjänsten

 • typ av arrangemang
 • arrangerande föreningar
 • datum för arrangemanget
 • nyttjad anläggning/lokal
 • en beskrivning av hur lokalerna uppfyllt arrangemangskraven om kommunens lokaler använts
 • publiksiffror
 • antal gästnätter för aktiva, ledare och press
 • hur arrangemanget fallit ut
 • eventuell bifogad fil
 • bifoga ekonomisk redovisning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa