Kulturstipendium

LÄS MER

Här kan du som är konstnärligt yrkesverksam söka Östersunds kulturstipendium.

Förutsättningar

För att kunna söka Östersunds kulturstipendium ska du vara konstnärligt yrkesverksam inom något av följande områden:

 • bild och form
 • konsthantverk
 • musik
 • teater
 • dans
 • litteratur
 • film
 • foto

Du ska vara bosatt eller verksam i Östersunds kommun eller ha särskild anknytning till kommunen. 

Östersunds kommun ger kulturstipendiet till dig som i din skapande konstnärliga verksamhet visat på betydande förmåga och lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller för vidareutveckling inom ditt konstnärliga område.

Stipendiet uppgår till sammanlagt 100 000 kronor och du söker stipendiet själv. Du kan få kulturstipendiet högst två år.

Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig en rapport om vad du använt stipendiet till efter projektets genomförande.

Du som studerar på gymnasie- eller högskoleutbildning kan inte söka stipendiet.

Sista ansökningsdatum är 22 mars och vi hanterar inte sent inkomna ansökningar.

Vad händer när du skickat in ärendet?

En särskild kommitté bestående av tre ledamöter ur Kultur- och fritidsnämnden bereder ansökningarna. Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april bestämmer nämnden vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiet delas därefter ut till stipendiaten/stipendiaterna i maj.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Dina kontaktuppgifter
 • Motivet till varför du söker stipendiet
 • Beloppet du söker
 • Handlingar som på bästa sätt visar din konstnärliga yrkesverksamhet och vad stipendiet ska användas till. Du kan hänvisa till en hemsida eller bifoga handlingar i pdf-format.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa