Bygg 05 - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt.

 

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på,  som privatperson, kontrollansvarig eller som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

 

Du kan påbörja ditt yttrande och spara mitt i. För att återuppta ditt yttrande vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta ditt sparade yttrande. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om man kan ta ett positivt beslut i ärendet eller inte.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du anses vara berörd sakägare i ärendet
  • Ska du svara för ett företags räkning krävs det att du har tillgång till företagets organisationsnummer och kundnummer