Bygg 05 - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt.

 

Du kan påbörja ditt yttrande och spara mitt i. För att återuppta ditt yttrande vid ett senare tillfälle ska du starta den här e-tjänsten på nytt och då får du en fråga ifall du vill återuppta ditt sparade yttrande.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om man kan ta ett positivt beslut i ärendet eller inte.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att man anses vara berörd sakägare i ärendet