Återredovisning av extraordinärt bidrag till föreningar för pensionärer/personer med funktionsnedsättning

LÄS MER

Här kan ni som pensionärsförening eller förening för personer med funktionsnedsättning återredovisa ett extraordinärt bidrag som ni har fått från Vård- och omsorgsnämnden.

 

Förutsättningar

Grundkrav

Föreningar som har beviljats bidrag för extraordinära aktiviteter ska skicka in en återredovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga. Detsamma gäller om verksamheten inte bedrivs i enlighet med föreningens ansökan.

Föreningar som har beviljats bidrag skall ställa sina handlingar till förfogande vid granskning. De föreningsbidrag som betalas ut följs upp på flera olika sätt för att säkerställa att bidragen används i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Om ni skriver in e-postadresser till ordförande och föreningens kontaktperson kommer de att få en kopia på återredovisningen.

En handläggare vid Kundcenter kommer att behandla er återredovisning så snart som möjligt. Om er redovisning blir godkänd kommer föreningens kontaktperson att få en bekräftelse om det via e-post från kommunens Kundcenter. Om det är något som är oklart i redovisningen, eller om ni blir återbetalningsskyldiga, kommer ni att bli kontaktade av Kundcenter via telefon eller e-post.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Föreningens kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter till en kontaktperson inom föreningen
  • Kontaktuppgifter till ordförande
  • Information om aktiviteten/arrangemanget som ni återredovisar
  • Intäkter och utgifter för aktiviteten/arrangemanget som ni återredovisar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa