Återredovisning av extraordinärt bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

LÄS MER

Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde återredovisa ett extraordinärt bidrag som de har fått från Vård- och omsorgsnämnden.

 

Förutsättningar

Grundkrav

Föreningar som har beviljats ett bidrag för en extraordinär aktivitet ska skicka in en återredovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Föreningar som har beviljats bidrag ska även ställa sina handlingar till förfogande vid granskning.

En förening kan bli återbetalningsskyldig om:

  • Den medvetet lämnar felaktiga uppgifter
  • Verksamheten inte bedrivs i enlighet med ansökan om bidrag
  • Den inte lever upp till Vård- och omsorgsnämndens krav för att få bidrag
  • En extraordinär aktivitet blir billigare än föreningen räknat med

Vad händer när användaren skickat in ärendet?

Om du skriver in e-postadresser till ordförande och föreningens kontaktperson kommer de att få en kopia på återredovisningen.

En handläggare vid kommunens Kundcenter kommer att behandla er återredovisning så snart som möjligt. Om redovisningen blir godkänd kommer föreningens kontaktperson att få en bekräftelse på det via e-post från Kundcenter. Om det är något som är oklart i redovisningen, eller om ni blir återbetalningsskyldiga, kommer ni att bli kontaktade av Kundcenter via telefon eller e-post.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Föreningens kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter till en kontaktperson inom föreningen
  • Kontaktuppgifter till ordförande
  • Information om aktiviteten/arrangemanget som ni återredovisar
  • Intäkter och utgifter för aktiviteten/arrangemanget som ni återredovisar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa