Rapportera arvoden och ersättningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förtroendevald rapportera arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förutsättningar

arvodesbestämmelserna hittar du information om när du är berättigad till arvode och ersättning för bland annat förlorad arbetsinkomst.

 

Eventuella kvitton och intyg laddar du upp direkt i e-tjänsten - se därför till att ha dem redo digitalt.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ditt ärende kommer att skickas till respektive nämndsekreterare som signerar och skickar ärendet vidare till lönekontoret. Lönekontoret lägger sedan dina inrapporterade uppgifter i lönesystemet.  Arvodet betalas ut vid nästa löneutbetalning förutsatt att ärendet färdigbehandlats innan den 14:e (cirka) varje månad. Annars betalas det ut i samband med nästa månads löneutbetalning.

 

Du kan se ditt pågående ärende genom att logga in på Mina sidor med BankID.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Eventuella kvitton och intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa