Bygg 03 - Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

Förutsättningar

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

 

Du kan påbörja din slutanmälan och spara mitt i. För att återuppta din slutanmälan vid ett senare tillfälle ska du starta den här e-tjänsten på nytt och då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade slutanmälan.

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden/byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att man har anmält sitt personnummer i pågående byggärende
  • Handlingar