Cistern som tagits ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten används för att informera att en cistern ska tas ur bruk.  Senast i samband med att en cistern tas ur bruk måste du informera Miljö- och samhällsnämnden om detta. 

Förutsättningar

Miljö- och samhällsnämnden måste, senast när själva åtgärden sker, informeras när en cistern tas ur bruk. Du behöver ange hur cisternen och tillhörande rörledningar omhändertas.

 

För att använda tjänsten så behöver du e-legitimation. 

 

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du angett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa