Ägarbyte vid försäljning eller köp av fastighet

LÄS MER

Här kan du som säljare, köpare eller mäklare ändra abonnemang för sopor, VA eller slamtömning i samband med köp eller försäljning av villa eller fritidshus. Övertagande av fastighet inom familjen kan också anmälas i den här tjänsten

Förutsättningar

När hus byter ägare behöver vi registrera köparen som ny kund för att våra tjänster ska fungera ochför att räkningarna ska gå till rätt person (vi får inga uppgifter från Skatteverkets folkbokföring eller Adressändring). Från tillträdesdatumet för vi över alla kostnader på köparen. Vi ser över alla tjänster som exempelvis att soptunnorna har rätt storlek och att vattenmätaren läses av.

Vad händer när du har  skickat in ärendet?

Vi registrerar alla uppgifterna i vårt verksamhetssystem. Vi förväntar oss en vattenavläsning om vi inte redan fått den. Vi skickar ut välkomstbrev till köparen och eventuellt slutfaktura till säljaren.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Säljarens namn, eventuell adress för slutfaktura
  • Köparens/köparnas personnummer och kontaktuppgifter
  • Köparens tillträdesdatum
  • Vattenmätaravläsning ska göras vid flyttdatum och rapporteras till Avfall VA. Avläsningen görs helst tillsammans. Om inte vattenmätaren läses av nu, då måste det komma in en i samband med datum för ägarbytet
  • Gärna uppgifter om köparens önskemål när det gäller typ av faktura, storlek på sopkärl och hemkompostering

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa