Ägarbyte vid försäljning eller köp av fastighet

LÄS MER

Här kan du som säljare ändra abonnemang för sopor, VA eller slamtömning i samband med köp eller försäljning av villa eller fritidshus. Ändringen kan också göras av köpare eller mäklare. Övertagande av fastighet inom familjen kan också anmälas i den här tjänsten. Det ska vara lagfaren ägare som anges som köpare.

Förutsättningar

När hus byter ägare behöver vi registrera köparen som ny kund för att våra tjänster ska fungera och för att räkningarna ska gå till rätt person (vi får inga uppgifter från Skatteverkets folkbokföring eller Adressändring). Rätt person är den som kommer att stå på lagfarten för fastigheten. Från datumet för tillträde kommer alla kostnader flyttas till köparen. Vi ser över alla tjänster som exempelvis att vattenmätaren läses av.  

Vad händer när du har  skickat in ärendet?

Vi registrerar alla uppgifterna i vårt verksamhetssystem. Vi förväntar oss en vattenavläsning om vi inte redan fått den. Vi skickar ut välkomstbrev till köparen och eventuellt slutfaktura till säljaren.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Säljarens namn, eventuell adress för slutfaktura
  • Köparens/köparnas personnummer och kontaktuppgifter
  • Köparens tillträdesdatum
  • Vattenmätaravläsning ska göras vid flyttdatum och rapporteras till Avfall VA. Avläsningen görs helst tillsammans. Om inte vattenmätaren läses av nu, då måste det komma in en i samband med datum för ägarbytet
  • Gärna uppgifter om köparens önskemål när det gäller typ av faktura och hemkompostering
  • Köparens adress dit faktura ska skickas om fastigheten ska användas som fritidshus

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa