Anmäl praktikplats

LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare anmäla ditt intresse att ta emot en eller flera praktikanter.

Förutsättningar

Här anmäler du intresse att ta emot en eller flera praktikanter från:

  • Grundskolan
  • Gymnasiet 
  • Komvux
  • Yrkeshögskolan
  • Universitetet
  • Arbetsmarknadsenheten

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

Du kommer så snart som möjligt bli kontaktad av ansvarig studie-och yrkesvägledare, lärare eller motsvarande. Du kommer då få möjlighet att berätta mer om själva praktikplatsen, när det passar dig att ta emot praktikanter och om du kan ta emot en eller flera. I samband med detta har du också möjlighet att ställa frågor.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • information om praktikplatsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa