Bygg 07 - Ta del av beslut som granne/sakägare

LÄS MER

Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut och tillhörande handlingar i din grannes byggärende.

Förutsättningar

Du har fått ett meddelande av oss att din granne har fått ett beslut i sitt ärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

 

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på,  som privatperson, kontrollansvarig eller som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Vad händer när du har tagit del av beslutet?

Du kan meddela oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att vi enklare kan göra bedömningen när ett ärende vinner laga kraft. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du anses vara berörd sakägare i ärendet
  • Ska du ta del av beslutet för ett företags räkning krävs det att du har tillgång till företagets organisationsnummer och kundnummer