Skolhälsovårdsjournaler - beställning

LÄS MER

Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun.

 

Förutsättningar

Du kan beställa:

  • skolhälsovårdsjournaler för elever födda 1936 och framåt, men endast komplett från och med elever födda 1974 och framåt.
  • skolhälsovårdsjournaler för elever som gått på Jämtlands Gymnasium.
  • skolhälsovårdsjournaler från vissa friskolor.

För att skydda uppgifter om elevers hälsotillstånd och andra personliga förhållanden kan journalerna vara sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag 21 kapitlet 1§. En sekretessbedömning kan därför behövas göras för att försäkra att ingen information lämnas ut som någon kan lida men av.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens arkivarier tar emot beställningen och hanterar den inom några dagar. Vi skickar därefter handlingarna till dig enligt ditt önskemål.

Följande behövs för e-tjänsten

  • personuppgifter
  • födelsenamn
  • vilken skola du gick sista året
  • vilka uppgifter du vill ta del av (vaccinationer eller hela journalen)
  • hur du vill få handlingen levererad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa