Personligt ombud

LÄS MER

Här kan du ansöka om ett personligt ombud. Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa och är 18 år eller äldre​.

Förutsättningar

 

Vi bedömer om Personligt ombud är rätt insats utifrån varje enskild människas situation. Tillsammans kartlägger vi dina behov, rättigheter och skyldigheter. Insatsen bygger på din delaktighet och vilja till förändring.

 

Bra att känna till:

  • Personligt ombud är kostnadsfritt
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk
  • Insatsen är tidsbegränsad
  • Personligt ombud är en möjlighet - ingen rättighet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Du får en bekräftelse på att din ansökan har kommit in.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter inklusive personnummer
  • civilstånd
  • bostadstyp
  • information om eventuella barn

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa