Medgivande för digitala lås

LÄS MER

Här lämnar du som fastighetsägare ditt medgivande för montering av digitala lås i portarna i din fastighet. Du kan också markera ditt ställningstagande mot en sådan  montering.

Bakgrund

Östersunds kommun arbetar med så kallad 'Nyckelfri hemtjänst' vilket ger dig som fastighetsägare ökad trygghet genom att ni inte behöver lämna nycklar, portkoder och taggar till hemtjänsten. Istället använder hemtjänsten en digital nyckel. Men för att kunna montera digitala lås i portarna i er fastighet behöver vi ert medgivande.

Förutsättningar

Östersunds kommun äger låstillbehören och kommer också att montera och demontera dem. Vi monterar låstillbehören på den enskildes bostadsdörr och efter ert medgivande även på entréporten.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ditt medgivande/ställningstagande skickas till enheten för infrastruktur. Vi kommer att kontakta dig om du angett önskemål om det. Ditt medgivande finns kvar till dess att ett nytt beslut har fattats.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system exempelvis Skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa