Serveringstillstånd

LÄS MER

Här kan du ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten. Ansökan kan gälla:

 • Stadigvarande serveringstillstånd.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
 • Ändringar i gällande serveringstillstånd.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap.

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos tillståndsenheten kan du anmäla:

 • Förändringar i kontaktuppgifter.
 • Förändringar i ägande.
 • Förändringar i verksamhet.
 • Serveringslokal vid catering.
 • Kryddning av egen snaps.
 • Provsmakning av alkoholdrycker.
 • Upphörande av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00