Infartsskyltar

LÄS MER

Östersunds kommun har två digitala infartsskyltar längs E14 och en vid Vallaleden på Frösön. Huvudsyftet med skyltarna är att visa budskap som marknadsför Östersund som en attraktiv plats för de förbipasserande. Vi vill visa en bred och positiv bild av Östersund. Vi uppskattar att du vill vara med och sprida den bilden!

 

Förutsättningar

Läs igenom kommunens Instruktion för budskap på de digitala skyltarna innan du ansöker. Instruktionen finns i löptext på sidan om digitala infartsskyltar. 

Ansökan ska komma in senast en månad innan du önskar synlighet på skyltarna. Vi kan göra undantag om det finns omständigheter som förklarar varför din ansökan kommit in sent.

Även om din ansökan möter instruktionen, finns det ingen garanti att ditt budskap kommer att visas på skyltarna.

Vad händer när du har skickat in ärendet

Område kommunikation tar emot din ansökan och återkopplar till dig senast två veckor senare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • information om vad du vill marknadsföra på skyltarna och hur budskapet bidrar till att marknadsföra Östersund som en attraktiv plats
  • datumperiod för när du vill marknadsföra
  • eventuella bilder som du vill bifoga

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa