Kulturförening - ansökan om bildande

LÄS MER

Här kan du registrera din kulturförening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

Förutsättningar

För att uppmuntra föreningsverksamhet inom kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor. Bidraget betalas ut löpande under året när föreningen registrerat sig i Östersunds kommuns föreningsregister. Föreningen registrerar sig via e-tjänst på Östersunds kommuns hemsida.

Föreningen behöver alltså inte ansöka om startbidraget separat. Registreringen räknas som ansökan. 

Till registreringen ska föreningen bifoga protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska innehålla uppgifter om interimsstyrelsens sammansättning, valda revisorer, antagna stadgar samt föreningens bank- eller postgironummer.

Förening/organisationen ska:

 •  ha sitt säte inom och gynna boende i Östersunds kommun
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriva verksamhet som är öppen för alla.
 • arbeta för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidra till kulturell mångfald i kommunen.
 • ha en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • ha minst 10 medlemmar.

Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som lämnas.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Föreningens organisationsnummer
 • Föreningens kontonummer
 • Eventuell riksorganisations namn
 • Eventuell lotteriföreståndares namn
 • Eventuell föreningslokal
 • Datum för föreningens start
 • Uppgiftlämnarens kontaktuppgifter
 • Bifoga föreningens stadgar
 • Bifoga registreringsbevis hos riks- eller distriktsorganisationen
 • Antal medlemmar under 20 år
 • Antal medlemmar över 25 år
 • Totalt antal medlemmar
 • Ordförandens kontaktuppgifter
 • Sekreterarens kontaktuppgifter
 • Kassörens kontaktuppgifter
 • Kontaktpersonens kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa