Ansökan om utökad vistelsetid i förskola under föräldraledighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare till barn med placering i förskolan ansöka om utökad vistelsetid (fler timmar) i förskola eller fritidshem – om du ska arbeta, praktisera eller studera under din föräldraledighet.

Förutsättningar

För att vi ska hinna hantera och planera för den utökade vistelsetiden behöver din ansökan nå oss minst 30 dagar innan förändringen ska börja gälla.

För dig som studerar

Utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt CSN:s regler, ger dig rätt till utökad vistelsetid i förskola eller fritidshem. Svenska för invandrare (SFI) ger dig också rätt till utökad tid trots att du inte har studiestöd från CSN.

 

Om du kombinerar föräldraledighet med studier ska omfattningen av dina studier vara minst 50 procent eller motsvara 15 högskolepoäng. Placeringen och närvarotiden blir då studietid och restid till och från studieort. Du behöver även bifoga intyg i form av antagningsbesked med start- och slutdatum, samt intyg från kursansvarig om att du bedriver studier enligt studieplan.

 

OBS! Du har inte rätt till utökad vistelsetid om du som vårdnadshavare får hel föräldrapenning under tider du bedriver studierna, och/eller om du exempelvis studerar på helger eller på distans. Grunden för placeringen är då föräldraledig med syskon, vilket innebär rätt till förskola 15 timmar i veckan.

För dig som arbetar eller har praktikplats

Om du kombinerar föräldraledighet med arbete eller praktikplats ska arbetstiden vara minst 16 timmar per vecka (dagtid, måndag–fredag). Placeringen och närvarotiden blir då arbetstid och restid till och från arbetet. Du behöver även bifoga intyg om anställning med arbetets omfattning samt arbetstidsschema. Om du är egen företagare behöver du bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.

Vad händer efter att du lämnat in din ansökan? 

Du får en bekräftelse på att vi mottagit dina uppgifter. Vi lagrar dina/era uppgifter under tiden du/ni har en aktiv placering i förskolan. När placeringen är avslutad raderar vi dina uppgifter.

 

Om du har frågor om ditt ärende under handläggningstiden kontaktar du din förskolas/skolas rektor. Det är rektor som beslutar om utökad vistelsetid.

 

Mer information om rätt till förskola och utökad vistelsetid hittar du på vår webbplats: Riktlinjer för förskola

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter för dig som sökande
  • Uppgifter om eventuell ytterligare vårdnadshavare
  • Namn på förskolans avdelning
  • Datum för önskad utökning av vistelsetid
  • Antal timmar du ska arbeta eller praktisera samt namn på din arbetsplats eller praktikplats, alternativt antal procent för studier samt namn på din skola
  • Intyg från skola, arbetsgivare eller praktikplats som styrker din ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa