Referenstagning för kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktperson.

Förutsättningar

En kontaktperson fungerar som ett viktigt stöd för ett barn, en ungdom eller vuxen. Uppdraget innebär att träffas regelbundet och att exempelvis vara en förebild, lyssna och vara ett stöd till en meningsfull fritid och ett större socialt nätverk.

 

Som referens är dina uppgifter viktiga för oss. De kan hjälpa oss att avgöra om den ansökande personen är lämplig som kontaktperson eller inte. 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När vi tagit emot dina uppgifter kommer vi att göra en lämplighetsbedömning  av den ansökande personen. Dina uppgifter kommer att finnas med i utredningen som kontaktpersonen sedan kommer kunna ta del av.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dina kontaktuppgifter
  • Beskrivning av den ansökande personen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa