Utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

Förutsättning

När du ansöker om att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning åtar du dig att redovisa detta till kommunen enligt våra direktiv. Åtagandet medför också att kommunen frånsäger sig allt ansvar för utförda åtgärder. Vid eventuella missförhållanden får du din behörighet indragen.

 

Vill du få en utstakning utförd av kommunen? I så fall ska du istället använda dig av följande e-tjänst: Beställ kart och mättjänster.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Din beställning tas emot av kart och lantmäteri. Om något är oklart tar vi kontakt med dig per telefon eller e-post.  Sedan får du ett meddelande om du är godkänd eller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter
  • Arbetsgivarintyg
  • Examensbevis

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa