Riksfärdtjänst med taxi

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst med taxi. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​