Referenstagning för kontaktfamilj/stödfamilj

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktfamilj/stödfamilj.

Förutsättningar

Som kontaktfamilj/stödfamilj tar man emot barn i sitt hem en eller flera helger i månaden. Uppdraget som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut - ibland är det barn som behöver stöd och ibland är det föräldrar som behöver avlastning. Detta är ett viktigt uppdrag för dem som saknar det stöd som man kan behöva som föräldrar eller barn.

 

Som referens är dina uppgifter viktiga för oss. De kan hjälpa oss att avgöra om den ansökande familjen är lämplig som kontaktfamilj/stödfamilj.

Vad händer när du har skickat in ärendet

När vi tagit emot dina uppgifter kommer vi att göra en lämplighetsbedömning  av den ansökande familjen. Dina uppgifter kommer att finnas med i utredningen som kontaktfamiljen/stödfamiljen sedan kommer kunna ta del av.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dina kontaktuppgifter
  • Beskrivning av den ansökande personen/familjen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa