Bygg 02 - Komplettera ditt pågående ärende

LÄS MER

Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. Du kan även skicka in en komplettering i pågående kart- och mätbeställning.

Förutsättningar

Samhällsbyggnad har antingen bett dig att komplettera med fler handlingar eller om du kommit på att du vill skicka in fler handlingar i ditt ärende.

 

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på,  som privatperson, kontrollansvarig eller som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

 

Du kan påbörja din komplettering och spara mitt i. För att återuppta din komplettering vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade komplettering. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Energi

Du vet väl om att vi har fri energirådgivning inom kommunen? Läs mer om det här: Energi- och klimatrådgivning - Östersund.se (ostersund.se)

Vad händer när du har skickat in din komplettering?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan ta beslut eller hur vi ska gå vidare i ärendet. Om vi saknar något ytterligare kommer vi att höra av oss till dig.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du har anmält ditt personnummer i pågående byggärende eller att du har tillgång till företagets organisationsnummer och kundnummer
  • Handlingar