Mina sidor för avfall, vatten och avlopp

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företag hitta kommunens e-tjänster inom avfall, vatten och avlopp. Här kan du ta del av och hantera abonnemang, avläsningar, fakturor, reklamationer och sophämtning. 

Förutsättningar

Under vecka 29 – 31 är handläggningstiderna längre för tjänsten
beställning av byggvatten, ärenden för VA-anslutningsfrågor och för fakturafrågor. Detta beror på lägre bemanning under sommarledigheten. Vi hoppas på er förståelse!

 

Är du ett företag eller inte har något BankID kan du också logga in i e-tjänsten med hjälp av ditt kundnummer (står på fakturan) samt ditt organisations­nummer/personnummer. 

Logga in i e-tjänsten för avfall, vatten och avlopp utan BankID

När du loggat in i e-tjänsten kan du bland annat:

  • administrera dina abonnemang
  • ta del av din förbrukningshistorik
  • registrera mätarställning och titta på abonnemangshistorik
  • titta på tidigare fakturor
  • reklamera utebliven sophämtning eller trasigt kärl.
  • reklamera dricksvattenkvalitet
  • ta del av planerade och genomförda sophämtningar.

Andra e-tjänster

Vi har också andra e-tjänster/blanketter som rör avfall, vatten eller avlopp. Dessa återfinns än så länge inte i den gemensamma e-tjänsten ovan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID