Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om modersmålsundervisning

Undervisningen i ämnet modersmål ska hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Praktisk information

 • För att eleven ska kunna följa med aktivt i undervisningen behöver du som vårdnadshavare använda modersmålet så mycket som möjligt i vardagen.
 • För undervisningsstart hösttermin är sista ansökningsdag 15:e maj.
 • För undervisningsstart vårtermin är sista ansökningsdag 15:e november.
 • Modersmålsundervisning sker utanför elevens ordinarie timplan.
 • Modersmålsundervisning kan behöva bedrivas på annan skola än elevens ordinarie skola.
 • Undervisning startar om det finns lämplig lärare i språket.
 • Ansökan gäller från förskoleklass till slutet av årskurs 9.
 • Om eleven avbryter modersmålsundervisningen måste vårdnadshavare säga upp undervisningen med en särskild blankett.
 • Modersmålsundervisning kan ges med annan dialekt än vad eleven har.

Villkor för att ha rätt till modersmålsundervisning

Eleven måste ha grundläggande kunskaper i modersmålet och ha det som dagligt umgängesspråk i hemmet (gäller ej nationella minoritetsspråk, teckenspråk och adopterade barn).

Dagligt umgängesspråk betyder att minst en vårdnadshavare i sin vardag kommunicerar på modersmålet med barnet.

Grundläggande kunskaper

För att kunna delta i modersmålsundervisning krävs att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Det betyder att:

 • Eleven förväntas kunna delta i enkla samtal om skolan, familjen och elevnära intressen.
 • Eleven kan visa att de förstår enkla talade instruktioner på modersmålet från pedagogen.
 • Eleven kan aktivt följa med i undervisning på modersmålet.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Signatur från båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa