Beställ betygskopia vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa betygskopior på betyg från den kommunala vuxenutbildningen Lärcentrum i Östersund.

Förutsättningar

Har du läst kurser som motsvarar ett nationellt yrkespaket skickar Lärcentrum också med en yrkesbilaga till dina betyg. Den kan du exempelvis visa upp för arbetsgivare. Bilagan innehåller mer information om vad du praktiskt lärt dig och olika moment i kurserna.

 

Lärcentrum rapporterar dina betyg till den nationella betygsdatabasen BEDA. Det innebär att betyg som är satta från 1 januari 2013 och framåt finns där.  Ska du ansöka till högskola eller universitet via www.antagning.se kommer dina betyg automatiskt att hämtas från BEDA efter att du gjort en ansökan. Därefter kan du se dina meriter. Har du nyligen avslutat en kurs tar det ungefär fyra veckor innan vi fått betygsunderlaget från din skola och rapporterat det till BEDA.

 

Önskar du få ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat använder du inte denna e-tjänst. Då behöver du istället kontakta Lärcentrums studie- och yrkesvägledare. Du når dem via kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller via larcentrum@ostersund.se.

 

Skyddade personuppgifter:

Har du skyddade personuppgifter ska du bara ange personnummer i betygsbeställningen, inga andra uppgifter. Vi skickar sen betygsbeställningen via Skatteverkets förmedlingsuppdrag.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Du får ditt betyg inom två veckor efter betygsbeställningen, förutsatt att Lärcentrum har fått in betygsunderlaget från din skola. Om du nyligen avslutat en kurs kan det ta fyra till fem veckor innan du får ditt beställda betyg. Under semestertider kan det ta längre tid att få ditt betyg utfärdat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Ange vilket betyg det gäller

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa