Kulturarrangemang - redovisning

LÄS MER

Här kan föreningar som beviljats bidrag för kulturarrangemang göra sin redovisning.

 

Förutsättningar
 

För kulturarrangemang:
Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande eller enligt särskilt beslut. Bidrag som beviljats och betalats ut till arrangemang som inte genomförts måste återbetalas.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens handläggare och Kultur- och fritidsnämndens diarium tar emot din redovisning och arkiverar den.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • typ av arrangemang
  • arrangerande föreningar
  • datum för arrangemanget
  • nyttjad anläggning/lokal
  • publiksiffror
  • hur arrangemanget fallit ut
  • eventuell bifogad fil
  • bifoga ekonomisk redovisning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa