Politiska uppdrag för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förtroendevald registrera, ändra eller säga upp politiska uppdrag.

Förutsättningar

För att du som förtroendevald ska få en god service och möjlighet att fullgöra ditt uppdrag behöver vi i samband med att valet förrättas samla in en rad personuppgifter. Detta gör vi för att dels säkerställa att rätt person väljs till aktuellt uppdrag, dels för att arbetet med att skapa goda förutsättningar i form av e-postadresser, löneadministration och IT-utrustning och behörighet ska fungera på ett effektivt sätt.

 

Detsamma gäller när det sker förändringar av uppdrag, avsägelser och ändring av kontaktuppgifter.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickar in ärendet kommer uppgifterna att skickas till kommunsekreterarna på kommunledningsförvaltningen. I det fall ärendet gäller ett nytt uppdrag eller avsägelse ska beslut fattas i fullmäktige eller nämnd/styrelse. Uppgifterna skickas sedan tillsammans med beslutet om valet till de handläggare inom kommunen som registrerar dig som förtroendevald i olika system mm.

 

Vid förändring av kontaktuppgifter skickas uppgifterna direkt vidare till de handläggare som behöver känna till förändringen för registrering i de olika systemen.


I samband med att du skickar in ett ärende om nyval/avsägelser eller ändring av kontaktuppgifter får du som förtroendevald också möjlighet att bestämma vilka av dina kontaktuppgifter som ska synas i förtroendemannaregistret på hemsidan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa