Samarbetssamtal hos familjerätten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni som föräldrar ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Det kan ni göra om ni exempelvis inte kommer överens om barnets vårdnad, boende, umgänge och försörjning.

 

Förutsättningar

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge eller frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två handläggare leder samarbetssamtalet. Syftet med samtalen är att ni som föräldrar ska kunna  samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom.

 

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta och att båda har signerat ansökan om samarbetssamtal med e-legitimation.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När ni skickat in er ansökan kommer en handläggare kontakta er för bokning av samtal. Beroende på väntetid kan det ta upp till åtta veckor innan en handläggare tar kontakt. 

 

Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas  till handläggare på enheten för för familjerätt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter till medförälder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa