Nominering till kulturpriset

LÄS MER

Här kan du nominera någon till Östersunds kulturpris.

Förutsättningar

Priset tilldelas person/personer som kommunen vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område. Priset består av diplom, en prissumma på 10 000 kronor och en miniatyr av flöjtspelerskan ur Thomas Qvarsebos skulpturgrupp Kören på Stortorget. Förslaget ska motiveras. Priset kan ej sökas för egen del.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Följande behövs för e-tjänsten

  • namn på den du vill nominera
  • motivering
  • dina kontaktuppgifter
  • den nominerades kontaktuppgifter (för att underlätta hantering vid eventuell vinst) ej obligatoriskt

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa