Samtycke för bild- och filmpublicering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du ditt samtycke till att dina eller ditt barns personuppgifter i form av namn och bilder (även rörliga bilder i form av filmer) som du eller ditt barn förekommer på vid ett visst tillfälle och datum, tills vidare får användas av Östersunds kommun eller Visit Östersund.

 

Personuppgifterna kan komma användas i kanaler såsom webbplatser, sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt) där Östersunds kommun eller Visit Östersund står som avsändare. Östersunds kommun och Visit Östersund kommer inte använda personuppgifterna i kommersiellt syfte.

Förutsättningar och rättigheter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Personuppgifterna ska endast behandlas för det ändamål som anges ovan. 

Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att mejla Område kommunikation på kommunikation@ostersund.se. Då raderar vi ditt samtycke samt de bilder eller den film som är knuten till ditt samtycke.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna enligt ovan. Dataskyddsombudet på Östersunds kommun når du via gdpr@ostersund.se eller 063‑14 30 00.

Läs mer på www.ostersund.se/dataskydd

Vad händer när du skickat in ditt samtycke?

Område kommunikation tar emot ditt ärende och publicerar sedan de bilder eller den film som är knuten till ditt samtycke. Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att mejla Område kommunikation på kommunikation@ostersund.se. Då raderar vi ditt samtycke samt de bilder eller den film som är knuten till ditt samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Eventuellt för- och efternamn på det barn som samtycker gäller
  • Bank-ID
  • Datum för det specifika tillfället när bilderna fotades eller filmades samt en kort beskrivning av vad bilderna eller filmen föreställer.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa