Investerings- och utrustningsbidrag

LÄS MER

Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

 

Bidragets syfte ska vara investering i anläggning eller i utrustning.

Det totala beloppet som utbetalas inom ramen för investerings- och utrustningsbidraget är 380 000kr per år. För ansökan gäller detta:

  • Bidraget avser föreningsägda och hyrda anläggningar och ska inte användas till löpande underhållsåtgärder. Bidraget får heller inte användas till fasta investeringar i hyrda anläggningar.
  • Bidraget kan inte sökas för redan genomförda investeringar, och kan därmed inte sökas i efterskott.
  • Föreningen ska redovisa organiserad barn- och ungdomsverksamhet (så kallat Lokalt aktivitetsstöd som redovisas till Kultur- och fritidsförvaltningen).
  • Bidrag som används till investeringar som främjar jämställdhet och tillgänglighet prioriteras.
  • Tidigare årsbidrag ska återredovisas innan handläggning av den nya ansökan påbörjas och nytt bidrag kan beviljas.

 

För ansökan gäller också följande:

Att årliga handlingar för föreningen är inlämnade.

Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.

Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

 

Ansökan är öppen:

13 november 2023 – 9 februari 2024

 

Redovisning gör du via e-tjänsten "Investering och utrustning - redovisning"

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063 - 14 30 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsförvaltningen
kundcenter@ostersund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • föreningens kontaktuppgifter
  • föreningens kontonummer
  • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
  • bidragsändamål samt sökt belopp
  • uppge ev. fler finansiärer för ändamålet (t.ex. om bidrag har sökts från andra ställen och/eller andra aktörer går in och finansierar för den sökta investeringen/utrustningen)