Lantmäteriförrättning

LÄS MER

Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00