Bostadsklagomål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

Förutsättningar

Olägenheten ska utgöra en hälsorisk för att du ska kunna anmäla den här. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig". Det kan exempelvis handla om:

  • vedeldningsrök
  • buller från fläktar och restauranger
  • höga ljudnivåer
  • tobaksrök
  • mögel i badrum
  • låg inomhustemperatur
  • bristande ventilation
  • andra inomhusmiljöfrågor

Störningen ska pågå i nuläget. Vi handlägger inte anmälningar på tidigare störningar som numera upphört. 

 

Innan du anmäler olägenheten ska du kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen för att begära besked om vilka åtgärder de tänker vidta för att komma tillrätta med problemet. Fastighetsägaren eller den som orsakar störningen ska ha fått skälig tid att utreda och vidta åtgärder innan du anmäler.

 

Du kan inte lämna en anonym anmälan via e-tjänsten. Vi handlägger normalt inte dessa ärenden eftersom vi behöver utgå från den aktuella platsen för att kunna bedöma olägenhetens omfattning. Anmäler du åt någon annan behöver du en fullmakt som visar att du har rätt att företräda personen i denna fråga. 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö och hälsa som handlägger ärendet på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa