Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Östersunds kommun lämna medborgarförslag till kommunen.  Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också lämna förslag.

 

Att lämna medborgarförslag är ett sätt för dig som privatperson att involvera dig i kommunens arbete. Det ger dig möjlighet att ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed politiker och tjänstemän möjlighet att fundera över vad vi kan göra bättre inom kommunen.

Förutsättningar

Du som är folkbokförd i Östersunds kommun kan lämna ett medborgarförslag här. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt.

 

För att kunna lämna ett förslag via e-tjänsten måste du logga in med BankID. Har du inget BankID kan du ta hjälp av någon som har det eller kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 som istället hjälper dig att registrera ditt medborgarförslag.

 

Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna medborgarförslag.

Det här får ditt förslag handla om

Ditt medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det rör kommunens verksamhet eller något som kommunen är ansvarig för. Förslaget får inte röra myndig­hetsutövning mot enskild person eller ha ett odemo­kratiskt eller rasistiskt innehåll. Ditt förslag får inte heller omfatta flera olika ämnen. Om ett liknande förslag har behandlats de senaste två åren eller om det redan pågår en process i frågan kan förslaget inte heller ställas.

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du har skickat in ditt medborgarförslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras för omröstning. Sedan behöver ditt förslag minst 25 underskrifter inom en månad för att vi ska behandla det. 

 

Förslaget presenteras därefter för politikerna vid följande kommun­fullmäktigesammanträde. Om ditt förslag hinner få 25 röster på mindre än en månad kan det i särskilda fall anmälas till kommunfullmäktige tidigare. Kommun­full­mäktiges ordförande avgör om det är möjligt eller inte.

 

Fullmäktige kan välja att lämna ditt medborgarförslag vidare till en särskild nämnd för hantering och beslut.

 

Här kommer du kunna ta del av ditt inkomna medborgarförslag och låta andra rösta på det:

https://eservice.ostersund.se/forslag/rostamedborgarforslag

Stötta andras inlämnade förslag

Är du folkbokförd i Östersunds kommun har du också möjlighet att gå in och rösta på andras förslag.

Stötta andras inlämnade förslag

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa