Anställning av minderårig - vårdnadshavarens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna ditt samtycke till anställning av minderårig. 

Förutsättningar

Vid anställning av ungdomar under 18 år krävs att en vårdnadshavare samtycker till anställningen.

Finns inget samtycke från vårdnadshavare är anställningsavtalet ogiltigt.

Detta gäller även om den blivande medarbetaren är 18 år när anställningen ska påbörjas men är under 18 år när avtalet skrivs på.

Östersunds kommun arbetar i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) för minderåriga vilket innebär att särskild hänsyn tas till introduktion, arbetstider och arbetsuppgifter för medarbetare under 18 år.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Ärendet tas emot av kundcenter som vidarebefordrar ärendet till ansvarig enhetschef på den arbetsplats du angivet. Enhetschefen tar sedan kontakt med arbetssökanden och meddelar att samtycke inkommit och anställningsavtal nu kan skrivas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa