Anmälan om företrädesrätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som nuvarande eller tidigare medarbetare inom Östersunds kommun anmäla anspråk på företräde till återanställning

Förutsättningar

Här kan du anmäla anspråk på företräde till anställning. Det gäller dig som:

  • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • arbetat minst 360 dagar som intermittent vikariatsanställd under de tre senaste åren.
  • inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd.

Företrädesrätten gäller för lediga tjänster vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i din senaste anställning. Företrädesrätten gäller i nio månader från din sista anställningsdag.  För att du ska få företrädesrätt krävs att du anmäler det till arbetsgivaren via denna e-tjänst.

För att läsa mer om företrädesrätt och vad det innebär, starta e-tjänsten och gå vidare till steg 2.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet kommer du att få en bekräftelse på att ditt ärende är inskickat och en handläggare kommer att registrera din anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa