Hälsoskyddsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.​

Förutsättningar

Utbildningsverksamhet, bassängbad och skärande och stickande verksamheter som exempelvis tatuering, piercing och akupunktur är anmälningspliktig verksamhet. En anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan du vill påbörja din verksamhet. För att kunna använda tjänsten så behöver du e-legitimation. Du behöver även ha en färdig ritning/situationsplan som visar verksamhetens som du ska kunna ladda upp.

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du angett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa