Bygg14 - Ta del av beslut i tillsynsärende

LÄS MER

Här kan du (privatperson eller företag) som sakägare i ett tillsynsärende ta del av beslut i ditt pågående ärende.

I denna e-tjänst kan du även ta del av en tjäsnteskrivelse som du har möjlighet att yttra dig kring inför beslut i miljö och samhällsnämnden.

Förutsättningar

Du har fått ett meddelande av oss att du eller ditt företag har fått ett beslut i sitt ärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att ta del av beslutet loggar du in med bank-ID. Är du redan inloggad, tryck Nästa.

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på, både som privatperson och som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

Vad händer när du har tagit del av beslutet?

Du meddelar oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det sker automatiskt när du öppnar beslutshandlingen. Det innebär att vi enklare kan göra bedömningen när ditt ärende vinner laga kraft. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation