Vikariera inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Förutsättningar

Du ska ha fyllt 18 år för att kunna få anställning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom dessa verksamheter. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse och vill prova jobba inom förskola, grundskola, anpassade grundskola och fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds Kommun
kundcenter@ostersund.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kundcenter@ostersund.se