Närvarorapport - kontaktfamilj/stödfamilj och kontaktperson SOL och LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du  som är kontaktperson, stödfamilj eller kontaktfamilj tidsrapportera dina utförda uppdrag.

Förutsättningar

Rapportering ska ske varje månad och senast den 3:e i respektive månad för att du ska få utbetalning samma månad.

Utbetalning sker utifrån antal beviljade dagar i ditt uppdrag.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Din rapport kommer att granskas och godkännas innan utbetalning.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa