Enkelt avhjälpta hinder

LÄS MER

Här kan du anmäla brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det kan handla om så kallade "Enkelt avhjälpta hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda. 

Förutsättningar

Här kan du anmäla hinder och brister som:

  • finns i publika lokaler, exempelvis idrottsanläggningar, restauranger, affärslokaler, receptioner hos kommun och andra myndigheter. Det kan också vara på allmänna platser exempelvis gator, parker, lekplatser och torg.
     
  • exempelvis tunga dörrar, trasig dörrautomatik, kontrast- och varningsmarkeringar som saknas, bristande skyltning, dålig eller trasig belysning, ledstänger som saknas, dålig ljudmiljö eller trasiga hörslingor

Här kan du läsa mer om Enkelt avhjälpta hinder.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Ärendet registreras hos plan och bygg, samhällsbyggnad och blir fördelad till en handläggare. Handläggaren gör sedan en bedömningen om anmälan är ett enkelt avhjälpt hinder och tar då kontakt med berörd fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Om du har angett kontaktuppgifter kommer handläggaren att ta kontakt med dig som anmälare.

I de flesta fall är det fastighetens ägare som är ansvarig för att åtgärda hindret, men det kan också vara den verksamhetsutövare som hyr lokalen som är ansvarig.

Miljö- och samhällsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • beskrivning av hindret
  • var hindret finns någonstans
  • eventuell bild på hindret
  • eventuella kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa