Enkelt avhjälpta hinder

LÄS MER

Här kan du anmäla brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det kan handla om så kallade "enkelt avhjälpta hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda (Plan- och bygglagen). Det kan också handla om mer allmänna iakttagelser av brister i tillgängligheten.

Förutsättningar

Här kan du anmäla hinder och brister som:

  • finns i publika lokaler, exempelvis idrottsanläggningar, restauranger, affärslokaler, receptioner hos kommun och andra myndigheter. Det kan också vara på allmänna platser exempelvis gator, parker, lekplatser och torg.
     
  • exempelvis tunga dörrar, trasig dörrautomatik, kontrast- och varningsmarkeringar som saknas, bristande skyltning, dålig eller trasig belysning, ledstänger som saknas, dålig ljudmiljö eller trasiga hörslingor

Vad händer när du skickat in ärendet?

Östersunds kommuns tillgänglighetsstrateg tar emot din anmälan och avgör i samråd med handläggare vid Miljö- och samhällsnämnden om det är ett hinder, vem som är ansvarig samt på vilket sätt i så fall hindret ska åtgärdas.  Ärendet kommer att handläggas inom 10 dagar.

I de flesta fall är det fastighetens ägare som är ansvarig för att åtgärda hindret, men det kan också vara den verksamhetsutövare som hyr lokalen som är ansvarig.

Miljö- och samhällsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • beskrivning av hindret
  • var hindret finns någonstans
  • eventuell bild på hindret
  • eventuella kontaktuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa