Hämtning av grovavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som privatperson eller fastighetsägare till flerbostadshus beställa hämtning av grovavfall för fastigheter inom Östersunds kommun. 

 

 

Förutsättningar

Tjänsten kan nyttjas av både privatpersoner och fastighetsägare till flerbostadshus. Förutsättningarna skiljer sig åt i några avseenden:

 

Förutsättningar för dig som privatperson:

 • Bara det avfall som ingår i den valda tjänsten får lämnas. 
 • Mattor, bäddmadrasser och dylikt ska rullas ihop, mindre delar kan förpackas i transparanta sopsäckar.
 • Om man inte beställt hämtning inne från bostaden ska avfallet vara utburet till en plats där entreprenören kan stanna med mindre lastbil. 
 • Om avfallet består av invasiva växter ska de förpackas i väl förslutna säckar, för att inte riskera spridning. De invasiva växterna ska hanteras separat från övrigt trädgårdsavfall. 

Förutsättningar för dig som fastighetsägare till flerbostadshus:

 • Bara det avfall som ingår i den valda tjänsten får lämnas. 
 • Mattor, bäddmadrasser och dylikt ska rullas ihop, mindre delar kan förpackas i transparanta sopsäckar.
 • Fastighetsägare till flerbostadshus kan inte beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall (avfallet räknas då inte till kommunalt avfall, utan anses vara avfall i yrkesmässig verksamhet)
 • Fastighetsägare till flerbostadshus kan inte beställa hämtning från bostad. Hämtning kan ske från andra utrymmen som är lättillgängliga utifrån t.ex. speciellt avsedda grovsoprum en container.
 • Om avfallet består av invasiva växter ska de förpackas i väl förslutna säckar, för att inte riskera spridning. De invasiva växterna ska hanteras separat från övrigt trädgårdsavfall. 

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Vår entreprenör kontaktar dig gällande tidpunkt för hämtning.

 

Du får därefter en faktura för uppdraget direkt från entreprenören.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Ev. anläggningsnummer (finns på din faktura för sophämtning)
 • Hämtningsadress
 • Vilken typ av avfall som ska hämtas
 • Mängden avfall
 • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa