Bidrag till kultur- och idrottsföreningar för ökade elkostnader

LÄS MER

Här kan din kultur- och idrottsförening söka bidrag för ökade elkostnader.

Förutsättningar

 

Med anledning av ökade elkostnader vintern 2022 - 2023 har Östersunds kommun infört ett bidrag till kultur- och idrottsföreningar som fått ökade elkostnader.

 

Kultur- och idrottsföreningar som har en direkt elkostnad kan ansöka om att få hjälp. Bidraget är tillfälligt och kan sökas i två omgångar. Detta är förutsättningarna för bidraget:

 • Alla kultur- och idrottsföreningar i Östersunds kommun som har en direkt elkostnad kan söka bidraget.
 • Alla kultur- och idrottsföreningar i Östersunds kommun som har en samlingslokal och "kallhyr" lokalen kan söka bidraget.
 • Bidraget kan sökas i två omgångar. Första perioden har sista ansökningsdag den 15 februari och andra perioden har sista ansökningsdag den 24 april.
 • I första perioden kan man söka för mellanskillnaden i elkostnad mellan perioden november och december 2021 respektive 2022.
 • I andra perioden kan man söka för mellanskillnaden i elkostnad mellan perioden januari och mars 2022 respektive 2023.
 • En kultur- och idrottsförening kan få upp till hela mellanskillnaden i elkostnad i bidrag.
 • Har en kultur- och idrottsförening haft aktiviteter, träffar eller annan verksamhet i sina lokaler under perioden november 2022 till och med mars 2023 kan det öka bidraget. Dock max upp till hela mellanskillnaden av elkostnaden. Redovisa i så fall dessa aktiviteter med datum och namn på aktiviteten.
 • Observera: Bidraget kan inte kombineras med andra bidrag för samma ändamål, till exempel från staten.
 • Erbjudandet gäller enbart kultur- och idrottsföreningar.
 • För att söka behöver ni bifoga elräkningar från november-december 2021 och november-december 2022 samt januari-mars 2022 och  januari-mars 2023.

 

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

Kultur och Fritidsförvaltningen tar emot ansökan och bereder den, sedan fattas slutgiltigt beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Besked om vilka föreningar som blir beviljade bidrag ges i mitten på mars 2023 för första omgången och i mitten på maj för andra omgången

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • föreningens kontonummer
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • aktiviteter
 • sökt belopp
 • bifoga elräkningar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa