Vikariera inom förskola, grundsärskola, skola och fritids

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera inom förskola, skola och fritids.

Förutsättningar

Du ska ha fyllt 18 år för att kunna få anställning inom förskola, skola och fritids. Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom dessa verksamheter. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse och vill prova jobba inom förskola, skola och fritids.

 

Vi söker även medarbetare med speciella språkkunskaper inklusive teckenspråk.

Du behöver utdrag ur belastningsregistret

För att arbeta inom förskola, skola och fritids behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Beställ detta omgående på polisens webbsida: Beställ utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Polisen har cirka 10 dagars handläggningstid innan du får ditt registerutdrag. I denna intresseanmälan uppger du sedan att utdraget är beställt och datumet då du beställde det. Vid vår kontakt för matchning vill vi att du har med dig registerutdraget. 

Du behöver ett personbevis

För att kunna arbeta hos oss behöver du uppfylla rätten för att kunna arbeta i Sverige. Om du blir kontaktad för vidare rekrytering behöver du kunna uppvisa ett personbevis, som du får hos Skatteverket. Det här gäller alla som går vidare i rekryteringen. Beställ personbevis för anställning hos Skatteverket

Ej svensk medborgare?

Du som har medborgarskap utanför EU och inte är svensk medborgare behöver också ha med ditt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. Information från Skatteverket för medborgare från land utanför EU eller EES 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Din intresseanmälan skickas till Bemanningsenheten som kontaktar dig om du går vidare i rekryteringen. Din intresseanmälan finns kvar hos oss i tre månader från dagens datum.

Om du inte har hört från oss efter tre månader behöver du skicka en ny intresseanmälan om du vill att vi ska ha kvar dina uppgifter i ytterligare en tremånadersperiod.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • dina kontaktuppgifter inklusive personnummer
  • utbildning
  • erfarenhet från skola och fritids
  • språkkunskaper
  • övrig information
  • personligt brev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa