Tipsa oss om träd, häckar och buskar som stör trafiken

LÄS MER

Häckar som skymmer sikten, trädgrenar som hänger för lågt eller buskar som tränger sig ut över trottoaren; sådan växtlighet utgör en trafikfara och försvårar framkomligheten både för gångtrafikanter, cyklister och motorfordon. Vi tar tacksamt emot tips på sådan växtlighet som skymmer sikten eller inkräktar på gång-, cykel- eller körbana.

 

Vad händer när du skickat in ditt tips?

Vi kartlägger förekomsten av växtlighet som inkräktar på gaturummet för att kunna kontakta fastighetsägare och sedan följa upp det. Ditt tips är ett värdefullt tillskott i vår kartläggning. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa