Omklassning av Livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten använder du som redan driver en livsmedelsverksamhet för att anmäla planerade förändringar av den som ryms inom det som verksamheten är registrerad för. Det kan t.ex. handla om ökad eller minskad produktion eller förändringar av vad ni gör/hanterar i verksamheten.

Förutsättningar

Det är endast registrerad firmatecknare eller motsvarande, som har rätt att anmäla ändringarna.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö och hälsa för handläggning. En kopia på din anmälan kommer att skickas till den e-postadress som du uppger.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa