Försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) - ändring

LÄS MER

Här kan du anmäla ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00