Upplägg av bark, flis, spån, timmer eller liknande inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Här kan du anmäla om upplägg av bark, flis, spån, timmer eller liknande inom vattenskyddsområde.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00